Awans zawodowy. Nauczyciele pytają, ekspert odpowiada. Kto pyta, nie błądzi


Czy liczne nieobecności mogą być powodem negatywnej oceny dorobku? Jakie procedury obowiązują w przypadku kontynuacji stażu w innej szkole? Przedstawiamy kolejną serię pytań awansowych nauczycieli

Czy programy własne nauczycieli (programy kół zainteresowań, profilaktyczne itp.) powinny być wpisywane do szkolnego zestawu programów?

Odpowiedź: Programy kół zainteresowań czy profilaktyczne nie tworzą szkolnego zestawu programów nauczania. Pod pojęciem szkolnego zestawu programów nauczania rozumie się zestaw programów dydaktycznych (programów nauczania) w szkole i odpowiednio zestaw programów wychowania w przedszkolu.

Mój staż na stopień nauczyciela mianowanego jest przedłużony i skończy się w połowie grudnia. Czy to prawda, że muszę złożyć wniosek o egzamin w tym roku kalendarzowym?

Odpowiedź: Wszelkie awansowe terminy określają przepisy. Nauczyciel w ciągu 30 dni od zakończenia stażu składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor w ciągu 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania opracowuje ocenę dorobku za okres stażu. Jeśli ocena jest pozytywna, nauczyciel składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne w roku jej otrzymania. Odnosząc się do sytuacji zawartej w pytaniu – staż skończy się około 15 grudnia, więc do połowy stycznia następnego roku jest czas na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zostanie opracowana wówczas w styczniu (lub nawet lutym) następnego roku. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego powinien zostać złożony w roku (kalendarzowym) otrzymania pozytywnej oceny dorobku.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: