Bliżej prawa. Urlop uzupełniający, zaległy i bezpłatny w czasie pandemii


Urlop musi być ustalony w porozumieniu z nauczycielem, także w czasie epidemii koronawirusa

W związku z covidem o możliwość szybkiego wykorzystania zwłaszcza urlopu uzupełniającego występują zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy. Często dochodzi do nieporozumień dotyczących ustalania i wykorzystywania tego urlopu. W związku z tym należy pamiętać, że także w czasie pandemii prawo do urlopu wypoczynkowego w dalszym ciągu pozostaje uprawnieniem pracownika, dlatego musi być udzielany w porozumieniu z nim.

Ważne! Pracodawca na podstawie jednostronnej decyzji może skierować (nie mylić z udzieleniem) pracownika na urlop wypoczynkowy tylko w okresie wypowiedzenia. W przypadku szkoły dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach nieferyjnych.Teresa Konarska

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: