Badanie. Co utrudnia uczniom powrót do szkoły po wielu miesiącach zdalnej edukacji


Nauka zdalna sprzyja wytworzeniu się negatywnych nawyków, które mogą utrudniać uczniom powrót do szkolnej rzeczywistości. Należy do nich m.in. ściąganie w trakcie sprawdzianów i korzystanie z pomocy rodziców

Aż 67 proc. uczniów zgodziło się, że w trakcie zdalnej edukacji jest praktykowane ściąganie i korzystanie z podpowiedzi innych domowników (rodziców). Tak wynika z badań zespołu naukowców z Polski i Ukrainy, przeprowadzonych w tych krajach przed powrotem do szkoły. Badania zrealizowano pod kierownictwem dr. hab. Piotra Długosza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Co pokazało badanie? W obliczu powrotu do szkoły 40 proc. uczniów obawiało się wymagań stawianych przez nauczycieli, 34 proc. – uciążliwości związanych z rannym wstawaniem i dojazdem do szkoły, 33 proc. wskazało na spadek motywacji do nauki wywołany zdalną edukacją. Dla 29 proc. problemem jest rozleniwienie powstałe w lockdownie, dla 28 proc. zmiana dotychczasowego rytmu życia i dostosowanie się do szkolnych wymagań. Co czwarty uczeń miał też świadomość niskiego poziomu wiedzy wyniesionej z edukacji online.

W trakcie zdalnej edukacji specjaliści ostrzegali przed zdrowotnymi skutkami takiej formy nauki. Znalazło to odzwierciedlenie w badaniach. Wśród uczniów pogorszenie stanu zdrowia odnotowało 7 proc. badanych, pogorszenie samopoczucia psychicznego 20 proc., pogorszenie wzroku 16 proc., powstanie nadwagi 18 proc., pogorszenie sprawności fizycznej wystąpiło u 30 proc., a pogorszenie ogólnego funkcjonowania deklaruje 26 proc.

 

(…)Krzysztof Trzciński

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 37, także w formie e-wydania)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: