Bliżej prawa. Składniki wynagrodzenia nauczycielskiego. Całkowite i zasadnicze


O wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela decyduje poziom wykształcenia, a nie kwalifikacje

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie Kodeksu pracy, gdyż jest ono podstawą egzystencji zdecydowanej większości pracujących. Jednym z istotniejszych elementów ochrony jest bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia w stałym ustalonym terminie.

Nabycie prawa do wynagrodzenia

Zgodnie z art. 38 KN nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy, ale wypłata następuje w ustalonym terminie.

Gwarancja wypłaty

Zgodnie z art. 39 ust. 3 KN wynagrodzenie jest wypłacane nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca. Nauczyciel, który podejmuje pracę od 1 września, właśnie w tym dniu otrzymuje pierwsze wynagrodzenie. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

(…)

 Teresa Konarska

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 37, także w formie e-wydania)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: