Pełnym głosem. Szkolna bieda, niekończąca się historia


Symbolem szkolnej biedy jest od lat papier do ksero i drukarki – ten kupowany z prywatnych pieniędzy nauczycieli lub ze zrzutek rodziców. Ale to tylko jeden z przykładów łatania budżetu oświaty przez nauczycieli i rodziców. Innym symbolem, o wiele bardziej spektakularnym, było zorganizowanie edukacji zdalnej z wykorzystaniem prywatnego sprzętu i łączy internetowych nauczycieli, uczniów i rodziców. O tych i innych przejawach szkolnej biedy można przeczytać w raporcie NIK dotyczącym organizacji pracy szkół w okresie pandemii. Wybraliśmy najciekawsze fragmenty i streściliśmy w Głosie – ustalenia NIK potwierdzają to, co każdy nauczyciel zna z autopsji (s. 6-7).

Chyba jednak najbardziej alarmującym przejawem biedy w oświacie jest narastający brak rąk do pracy. Liczbę wakatów nauczycielskich we wrześniu br. szacuje się na około 10 tys. Powodem braków kadrowych są m.in. niskie pensje. A pensje są niskie, bo rząd nisko wycenia pracę nauczycieli i przeznacza na edukację zbyt mało pieniędzy. Przyszłoroczna kwota subwencji oświatowej ma się zwiększyć tylko o 2,6 proc., a wydatki oświatowe samorządów rosną w tempie galopującym. Gminy dodają więc do subwencji coraz więcej pieniędzy z własnych dochodów, mniej zostaje na przysłowiowy papier do ksero, zajęcia dodatkowe, wymianę drzwi w szkołach (polecam wywiad na s. 15).

O konieczności przebudowania systemu finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli mówi się od jakiegoś czasu. Ze strony rządowej mamy słowa, słowa, słowa. Jedyne konkrety, jakie leżą na stole, to dwa projekty obywatelskie, przygotowane przez ZNP.

(…)Jakub Rzekanowski

 

Więcej – GN nr 37 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: