Ekspert dla Głosu: Kontrola nie zastąpi ewaluacji


Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz* z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

– Ewaluacja w oświacie dała szansę na autentyczną decentralizację procesu podejmowania decyzji i na dzielenie się władzą. System, który proponowaliśmy, dawał dyrektorom i nauczycielom możliwość decydowania o tym, co i jak chcą robić w szkole. Chcieliśmy, aby ewaluacja zewnętrzna dawała informacje o polskiej oświacie, natomiast ewaluacja wewnętrzna była zaproszeniem do wzięcia odpowiedzialności za szkołę w duchu autonomii i wolności.

Ewaluacja otworzyła drzwi wszystkim osobom związanym ze szkołą do wygłoszenia swego zdania. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak szerokiej partycypacji w dyskusjach o szkole. Ewaluacja dała głos nauczycielom i nauczycielkom, uczniom i uczennicom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom, zapraszani do rozmów o szkole byli także partnerzy szkoły. Byłem tego świadkiem, kiedy obserwowałem wywiady grupowe, w których brali udział liderzy lokalnej społeczności, samorządowcy, policjanci, księża, szefowie ważnych biznesów, pracownicy systemu doskonalenia i wsparcia, którzy dyskutowali o przeszłości i przyszłości szkół. Widziałem i czułem tę energię. Oczywiście mówię tu o czasach do 2015 r. Ta triada profesjonalizm – autonomia/wolność/władza – partycypacja tworzyła wartość tego, co się działo.

 

(…)*Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – ekspert w zakresie socjologii edukacji i zarządzania oświatą, jeden ze współautorów zmian w polskim systemie

nadzoru pedagogicznego, polegających na wprowadzeniu ewaluacji

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 37, także w formie e-wydania)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: