Bliżej prawa: Działanie przez zaniechanie


Karta Nauczyciela nie przewiduje zmiany warunków pracy (pensum, stanowisko) w szkołach feryjnych po 31 maja bez zgody nauczyciela

Każda nowelizacja arkusza organizacyjnego musi uwzględniać ochronę nauczycielskiego stosunku pracy, co oznacza, że po zakończeniu ruchu służbowego w szkołach feryjnych nie jest możliwe rozwiązanie stosunku pracy lub jego przekształcenie bez zgody nauczyciela. Wydaje się, że jest to oczywiste, a jednak w wielu szkołach w środku wakacji nauczyciele są zaskakiwani nowymi propozycjami „nie do odrzucenia”.

(…)Teresa Konarska

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: