Pełnym Głosem: Wymazać MEN?


Wymazać MEN Taki jest podobno plan. Nie, nie chodzi o żadne badania, na szczęście. Tak, wiem, sam słyszałem, jak minister zdrowia mówił o „wymazywaniu” górników, czyli o testach wśród pracowników kopalń. Ale tym razem o czym innym jest mowa.

Skasowanie MEN-u w obecnym kształcie to podobno jeden ze scenariuszy. Rozważanych tam, na górze. Mówi się o połączeniu resortu edukacji z resortem sportu, o reaktywacji dawnego MENiS-u. Albo o fuzji  MEN-u z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstałby wtedy jeden edukacyjny superresort. Jak będzie, dowiemy się jesienią, podczas zapowiadanej przez polityków PiS rekonstrukcji rządu.

Tak, wiem, nie ma co rozpaczać po MEN (chociaż przyzwyczailiśmy się). Tak powie wielu. Wymazać MEN – to nie jest najgorsze, co może spotkać edukację w Polsce po wymazaniu gimnazjów, małych szkół wiejskich czy wielu etatów nauczycielskich w wyniku kolejnych reform.Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: