Edukacja oparta na dowodach (15)


Zamiast liczyć na proste cyfrowe usprawnienie mózgów uczniów i uczennic, powinniśmy sięgnąć do edukacyjnych korzeni i doceniać rolę kontaktu z podopiecznymi we wspieraniu ich w uczeniu się

W poprzednich dwóch odcinkach przedstawiłem, jak praktyczne zastosowanie ma dobra – czyli opierająca się na wynikach badań – teoria*. Odwołałem się do neuropsychologicznej teorii percepcji. Pokazałem jej zastosowanie w poprawie jakości nauczania oraz zwiększania świadomości istnienia procesów stereotypizacji w celu zapobiegania uprzedzeniom.

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: