Dodatki pod lupą


Błędy przy ustalaniu wysokości dodatków uzupełniających, bezprawne oszczędności na godzinach ponadwymiarowych – to tylko część z nieprawidłowości wykrytych przez Regionalne Izby Obrachunkowe

W 2019 r. Regionalne Izby Obrachunkowe realizowały, na podstawie art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, obowiązek gromadzenia sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd. O szczegółach możemy się dowiedzieć ze sprawozdania z działalności RIO przesłanego do Sejmu. Izby zweryfikowały pod względem formalnym 2959 sprawozdań przekazanych do izb przez samorządy (wraz z korektami).

(…)Piotr Skura

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: