Nie wchodzimy w program MON. Nie wszyscy uczniowie chcą do wojska


Z Grażyną Widerą, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, rozmawia Katarzyna Piotrowiak

Tegoroczny nabór do klas pierwszych przebiega zgodnie z oczekiwaniami?

– Mamy duże zainteresowanie klasą mundurową i zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc.

Mimo że nie zdecydowaliście się wejść w ten nowy program MON, czyli propozycję uruchomienia oddziałów przygotowania wojskowego?

– Nie będziemy realizować programu ministerialnego, tylko program autorski oparty na naszych doświadczeniach. Ale to niejedyna niespodzianka. Niemałym powodzeniem cieszy się w tym roku również klasa ogólnointegracyjna. Jest więc potrzeba zapewnienia nauki na poziomie szkoły średniej dla uczniów, którzy mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wielu jest takich uczniów?

– Tak, zwłaszcza ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Na pięć miejsc przewidzianych w tej klasie, z pierwszej tylko preferencji mamy ośmiu kandydatów.

Przybywa uczniów z orzeczeniami rok do roku?

– W kontekście ostatnich dwóch lat jak najbardziej.

O wzrastającej liczbie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mówi się od lat, ale w kontekście szkół podstawowych. Czy szkoły średnie są gotowe na taki wzrost?

– Przypadki takich uczniów są obecnie równie częste jak nastolatków słabowidzących i słabosłyszących. Uczniowie nieźle sobie radzą w szkole średniej, zwłaszcza ogólnokształcącej. Przystępują do matury i mają bardzo duży odsetek sukcesów. Co do naszego przygotowania, to mogę powiedzieć, że połowa grona pedagogicznego ukończyła studia podyplomowe z rewalidacji i terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki. Te dodatkowe kwalifikacje na pewno się przydadzą. Z drugiej strony nauczyciele mają predyspozycje do pracy z uczniami z orzeczeniami i do pewnej wiedzy bardzo często dochodzą sami. W szkołach podstawowych posiadanie specjalistycznych umiejętności ułatwia pracę, sądzę, że wkrótce będzie się o tym mówić również w kontekście szkół ponadpodstawowych. My przez ostatnie lata wypracowaliśmy spore doświadczenia, także z wysoko funkcjonującymi autystykami.

(…)Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: