Rząd zmienia zasady działania kas zapomogowo-pożyczkowych


Do kas zapomogowo-pożyczkowych będą mogły zapisywać się także osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy – tak zakłada przygotowany w ministerstwie pracy projekt ustawy

KZP są ważną instytucją wspierającą pracowników w wielu zakładach pracy, w tym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Do tej pory zasady funkcjonowania kas określały przepisy ustawy o związkach zawodowych. Ministerstwo pracy postanowiło jednak wyjąć ten segment przepisów, a sposób funkcjonowania kas unormować w osobnej ustawie. Przy okazji dostosowując je do rozwiązań wpisanych w 2019 r. do ustawy o związkach zawodowych.

(…)Piotr Skura

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: