Ankieta ZNP na temat biurokracji. Minister już wie. Co zrobi z tą wiedzą?


Co zajmuje nauczycielowi najwięcej czasu w tygodniu pracy poza realizacją godzin pensum? Sporządzanie/wypełnianie dokumentacji szkolnej – tak odpowiedziało w ankiecie ZNP 50,62 proc. spośród 18 405 nauczycieli uczestniczących w tym badaniu.

Wyniki ankiety dotyczącej problemu biurokracji w szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał ministrowi edukacji Dariuszowi Piontkowskiemu. O tym, jakich odpowiedzi udzielali nauczyciele w tej ankiecie i co najbardziej im doskwiera w sprawie tzw. papierologii,  pisaliśmy już w Głosie Nauczycielskim nr 23 z 5 czerwca br. Badanie zostało przeprowadzone w maju br. Respondenci zwracali uwagę m.in. na to,  że dokumenty, które muszą tworzyć w związku ze swoją pracą, w większości niczego im nie ułatwiają ani nie pomagają w prowadzeniu zajęć z uczniami. Jest to po prostu biurokratyczny wymóg.

„Odpowiedzi na naszą ankietę już w pierwszych dniach badania udzieliło ponad 18 tysięcy respondentów, co świadczyć może o skali i wadze problemu” – czytamy w piśmie ZNP do ministra edukacji z 26 czerwca br.

„Wyniki badania, w naszej opinii, skłonić powinny władze oświatowe do głębokiego namysłu nad mechanizmami działania systemu, w którym do rangi celu samego w sobie urosło wytwarzanie i gromadzenie dokumentów – w myśl zasady, że >>na wszystko trzeba mieć papier<<. Analiza listy wskazywanych przez nauczycieli dokumentów wykazała przy tym, że większość z nich nie wynika z obowiązku prawnego, lecz jest wymagana przez dyrektora i organy sprawujące nadzór nad szkołą” – podkreśla ZNP.

Związek oczekuje od MEN „podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zahamowania zjawiska obciążeń biurokratycznych nauczycieli”.

(…)Jakub Rzekanowski

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: