Awans zawodowy. Kto pyta, nie błądzi


Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna? Czy na egzaminie trzeba przedstawić prezentację multimedialną? Czy w teczce można uwzględnić pracę dodatkową sprzed stażu? Oto pytania czytelników i nasze odpowiedzi

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna na dyplomowanego? Czy będą pytania dotyczące przepisów?

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i na podstawie przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:

1) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;

4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.

Nie zrealizowałam dwóch zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Nie miałam na to wpływu. Co mam napisać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego? Czy brak tych zadań może być przyczyną negatywnej oceny pracy?

(…)Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: