Prawnik w szkole. IOD w szkole, czyli kto?


Dlaczego szkoły mają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? Co trzeba zrobić, by taki obowiązek w pełni wykonać? Jakie zadania realizuje inspektor oraz kto może nim zostać?

Od ponad roku, czyli od 25 maja 2018 r., w szkołach i placówkach oświatowych funkcjonują Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (IOD). Obowiązek ich wyznaczenia wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO. Wskutek niejasności w przepisach rozporządzenia pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych, a nawet naruszeń prawa związanych z wyznaczeniem IOD w szkołach. Stąd też warto jeszcze raz pochylić się nad tym zagadnieniem i przeanalizować kluczowe wymogi związane z funkcjonowaniem inspektora w placówkach oświaty.

Obowiązek wyznaczenia IOD w szkole

Zgodnie z RODO istnieje kilka grup podmiotów, które mają obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Taki obowiązek dotyczy m.in. organów lub podmiotów publicznych. W tej kategorii mieszczą się właśnie szkoły i placówki oświatowe.

(…)Piotr Druzgała

Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Wachowski

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: