Pierwsze spotkanie. Działo się w „Dialogu”


Minister Dariusz Piontkowski podczas spotkania z ZNP w centrum „Dialog” uspokajał, że wrześniowe podwyżki nie są zagrożone, a sprawa dodatków za wychowawstwo w przedszkolach zostanie załatwiona

Rozmowy nowego ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z ZNP i innymi związkami 27-28 czerwca br. to pierwsze takie spotkanie „twarzą w twarz” szefa MEN i przedstawicieli środowiska nauczycielskiego. Wcześniej Piontkowski, który 4 czerwca br. zastąpił w fotelu ministra edukacji Annę Zalewską, nie przyjął zaproszenia na posiedzenie Zarządu Głównego ZNP. Nie przyszedł do siedziby Związku 18 czerwca br., wymawiając się napiętym kalendarzem i brakiem takiego zwyczaju, by minister brał udział w związkowym posiedzeniu (Głos przypomniał, że kiedyś w obradach ZG ZNP uczestniczył wicepremier i szef MEN Roman Giertych).

Potem jednak Dariusz Piontkowski zadeklarował, że chce rozmawiać ze związkowcami, i wysłał zaproszenia na spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie. To miejsce, w którym tradycyjnie toczą się rozmowy strony rządowej z partnerami społecznymi. To tutaj obraduje Rada Dialogu Społecznego.

Liderzy każdego z trzech związków oświatowych zostali zaproszeni na osobne spotkania z ministrem. Szef MEN tłumaczył potem, że chciał w ten sposób umożliwić związkowcom rozmowę w bardziej kameralnych warunkach.

Jakie są efekty tych rozmów? W spotkaniu z przedstawicielami największej organizacji pracowników oświaty – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – w piątek 28 czerwca br. minister zdeklarował, że będą pieniądze na wypłaty podwyżek dla nauczycieli od września br.

(…)Jakub Rzekanowski

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: