Zawieranie umów z nauczycielami akademickimi i innymi osobami – część II


Nauczyciele akademiccy z dniem nawiązania stosunku pracy uzyskują stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego i mają prawo do skrócenia ścieżki awansowej

Karta Nauczyciela po nowelizacji wyraźnie preferuje nauczycieli akademickich. Aby zapewnić im bardziej godne warunki pracy (czytaj: wynagrodzenie), w chwili nawiązania stosunku pracy automatycznie daje im wyższy stopień awansu. Po nawiązaniu stosunku pracy, jeżeli nauczyciel będzie chciał wejść na ścieżkę awansu, może ona być skrócona. To skrócenie także wpłynie na wysokość wynagrodzenia, co jest oczywiste. Czy te zachęty sprawią, że nauczyciele akademiccy częściej będą się decydować na pracę w szkole? Czas pokaże…

Warto także zauważyć, że na podstawie art. 124 przepisu przejściowego do Karty Nauczyciela (ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) nauczyciele zatrudnieni 1 września 2018 r. w szkole, mający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych.

Umowa z automatycznym awansowaniem dla nauczycieli akademickich

Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem dla nauczycieli akademickich zawierana na podstawie art. 9a ust. 3, 4 i 5 KN ma charakter szczególny. (…)Teresa Konarska

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: