Awans zawodowy. Jak być dobrym opiekunem stażu?


Jak być dobrym opiekunem stażu? Chociaż przepisy w tej materii są dość szczegółowe, wielu nauczycieli pełniących funkcję opiekuna ma różne pytania i wątpliwości. Spróbujemy je rozwiać w tej serii artykułów

Awansowe przepisy, które weszły w życie 1 września 2018 r., wprowadziły wiele zmian. Zostały m.in. doprecyzowane obowiązki opiekuna stażu, który ma wspierać swojego podopiecznego w realizacji zadań zaplanowanych na okres stażu, a także umożliwić udział w prowadzonych przez siebie zajęciach i opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela po zakończonym stażu.

W art. 9c ust. 4 i 5 Karty Nauczyciela czytamy:

Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.
Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowipomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażuplanu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

 

Więcej – tylko w Głosie (nr 3-4, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: