Nowy przedmiot w szkołach już w 2022 r. Rząd stawia na profilaktykę


W szkołach ma się pojawić nowy przedmiot – „lekcja o zdrowiu”. Jego przygotowaniem zajmą się Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia. Tak wynika z projektu Narodowego Program Zdrowia

Według projektu Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025 różnego rodzaju instytucje państwa, przy współpracy z m.in. organizacjami pozarządowymi, mają prowadzić politykę służącą poprawie zdrowia obywateli.

W tym celu sformułowano „cele operacyjne”. Obejmują one:

>> profilaktykę nadwagi i otyłości;

>> profilaktykę uzależnień;

>> promocję zdrowia psychicznego;

>> zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne;

>> zdrowe i aktywne starzenie się.

W ramach profilaktyki nadwagi i otyłości rząd powierzył MEiN oraz MZ zadanie: „Wprowadzenie przedmiotu >>lekcja o zdrowiu<< do podstawy programowej nauczania”. Zadanie to ma zostać zrealizowane w 2022 r.

Z kolei w latach 2021-2025 mają zostać dofinansowane szkolne kluby sportowe oraz zorganizowana promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.(…)

 

Piotr Skura

 

Więcej – GN nr 3-4 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: