Tydzień Języka Ojczystego w szkole ponadpodstawowej


Święto języka ojczystego (21 lutego) to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę dbania o poprawne pisanie i mówienie. Akcja ta może trwać nawet cały tydzień!

Od kilku lat organizowałam w naszej szkole wspólne pisanie dyktanda – w akcji brali udział uczniowie, nauczyciele, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2020 r. rozszerzyłam te działania na cały tydzień, podczas którego odbywały się różnego typu wydarzenia związane z językiem polskim.

Pierwszy Tydzień Języka Ojczystego w Karolewie trwał od 18 do 26 lutego ub.r. W ramach tej akcji młodzież Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych uczestniczyła w cyklu spotkań dotyczących kultury języka. Jeszcze jesienią 2019 r. zaprosiłam do udziału w akcji przedstawicieli bydgoskich uczelni, podając im motyw przewodni przedsięwzięcia. Do szkoły zgodzili się przyjechać przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy.

Pierwsze warsztaty poprowadziła pani doktor Maryla Bieniek-Majka z KPSW. Każda klasa zapoznała się z tematem kultury języka w komunikacji – ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakt z pracodawcą i klientem. Słuchacze otrzymali kilka cennych wskazówek dotyczących zasad pisania. Jako ciekawostkę odczytano kilka tekstów pisanych tzw. językiem korporacji.(…)

 

Anna Ligman*

nauczycielka w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (woj. kujawsko-pomorskie), Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2014

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego, jest świętem ustanowionym w 1999 r. przez UNESCO. Ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące.

 

Więcej – GN nr 3-4 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: