Senat za podwyżkami dla nauczycieli. ZNP apeluje do posłów o poparcie poprawki do budżetu na 2021 r.


Senatorowie zaproponowali ponad 109 poprawek do budżetu na 2021 r. Przegłosowali m.in. poprawkę, która zabezpiecza 2,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym roku. Zabiegał o to ZNP

– Skierowaliśmy już listy do wszystkich klubów w Sejmie, żeby poparli te zmiany. Chcemy też, by nasi koledzy w okręgach przekonywali posłów PiS, i nakłaniali ich do przyjęcia tej poprawki – poinformował Głos Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP (apel Związku do posłów i posłanek poniżej).

Związek od wielu tygodni walczył w Sejmie i w Senacie o podwyżki dla nauczycieli. Krzysztof Baszczyński przekonywał, że należy zwiększyć o 10 proc. kwotę bazową w ustawie budżetowej, co zagwarantowałoby wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2021 r. bez przerzucania kosztów np. na samorządy, tak jak w 2020 r.

Przypomnijmy, że kwota bazowa stanowi podstawę do obliczenia nauczycielskich zarobków na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przegłosowanej przez Sejm ustawie budżetowej kwota ta wynosi 3537,80 zł. ZNP chciał, by wzrosła do 3891,80. W ten sposób nauczyciele otrzymaliby gwarancję wypłaty w 2021 r. co najmniej 10-proc. podwyżki.(…)

 

Jarosław Karpiński

 

Cały tekst – GN nr 3-4 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: