Od A do Z. Nauczanie oparte na dowodach (1)


W tegorocznej serii przedstawię alfabetyczną listę najważniejszych mechanizmów uczenia się, które warto uwzględniać i stymulować u dzieci i młodzieży w toku nauki szkolnej

Serie artykułów w Głosie w 2019 r. („Pytaj o dowody!”) i 2020 r. („Sprawdzam!”) poświęciłem przedstawianiu danych i wyników badań przemawiających za skutecznością stosowania modelu edukacji opartej na dowodach w pracy nauczycielek i nauczycieli. Temat trudno uznać za wyczerpany. Wciąż prowadzone są badania strategii i metod nauczania. Istotne jest nie tylko testowanie edukacyjnych innowacji, bardzo często zaniedbywane przez ich twórców czy twórczynie, którzy zachłysnęli się pierwszymi sukcesami.

Ważne jest również powtarzanie – bez zmian lub nieco zmodyfikowanych – badań, których wyniki już znamy. Dopiero replikacje efektów poddane metaanalizom (zbiorczym analizom statystycznym wyników), uprawniają do wyciągania solidnych wniosków: co wspomaga procesy uczenia się uczniów i uczennic, a co jedynie robi takie iluzoryczne wrażenie.(…)

 

Tomasz Garstka, psycholog

 

Więcej – GN nr 3-4 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: