Najnowszy rocznik Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego


Liczba uczniów chodzących na religię maleje. W liceach w 2019 r. co czwarty uczeń nie brał udziału w katolickiej katechezie. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK)

ISKK zaprezentował w grudniu 2020 r. Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. Dane za 2019 r.”. Znalazły się w nim podstawowe informacje dotyczące Kościoła w tym roku.

Jak poinformował instytut, w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej.

 

Co się zmienia?

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), najniższy zaś w diecezji warmińskiej (70,0 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) i łódzkiej (76,2 proc.).

W przedszkolach na religię chodziło 84,8 proc. dzieci, a w szkołach podstawowych – 94,1 proc. Na kolejnych etapach edukacji odsetek uczniów uczestniczących w katechezie maleje. W liceach jest to 75,3 proc., w technikach – 76,7 proc., a w szkołach branżowych – 75,8 proc.(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos nauczycielski (nr 3-4, e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: