Awans zawodowy. Nie ulegaj mitom awansowym, czytaj Głos…


Choć chaos związany z nowymi przepisami w pewnym stopniu został opanowany, pytania nauczycieli dowodzą, że nadal wiele niepokoju budzą kwestie dotyczące zakończenia stażu i tworzenia dokumentacji

Zdarza się, że nawet nauczyciele uczestniczący w szkoleniach awansowych wierzą w pogłoski i informacje, które nie są prawdziwe. A dyrektorzy nie zawsze są pomocni w tych sprawach.

Po raz kolejny przypominam, że w przypadku nauczycieli, którzy skończyli staż przed 1 września 2018 r., ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, mają zastosowanie wcześniejsze przepisy – rozporządzenie z 1 marca 2013 r. Osoby te przygotowują dokumentację i stają przed komisją „po staremu”. Rozporządzenie z 26 lipca 2018 r. obowiązuje nauczycieli, którzy 1 września 2018 r. kontynuowali staże rozpoczęte wcześniej lub rozpoczęli staż we wrześniu tego roku. Osoby, które nie zakończyły stażu przed 1 września 2018 r., nie zmieniają planu rozwoju i z niego, „po staremu”, piszą sprawozdanie. Dopiero dokumentacja dołączona do wniosku i spotkanie z komisją będą „po nowemu”. Ci, którzy rozpoczęli staż we wrześniu 2018 r. lub 2019 r., powinni napisać plan rozwoju zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r. i tak napisać sprawozdanie. Dokumentacja i postępowanie również będą „po nowemu”.

Spróbujmy więc ustalić, co uznać należy za fakt, a co jest wyłącznie mitem. Oto wybrane stwierdzenia, z których tylko niektóre  potwierdzimy…

>> Dyrektor nie przyjmie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, jeśli upłynie więcej niż siedem dni od zakończenia stażu.

FAŁSZ!

Ponieważ przepisy nie określają sankcji w przypadku przekroczenia tego terminu, nauczyciel może skutecznie złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju po upływie terminu wskazanego w przepisach.

 (…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 20-21, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: