Czasowe zawieszenie funkcjonowania MOW byłoby sprzeczne z prawem – uważa resort edukacji


Zakażenia koronawirusem obawiamy się wszyscy, ale w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych boją się tym bardziej, że rotacja wychowanków zwiększa ryzyko przeniesienia wirusa

Wiele placówek nie ma odpowiednich warunków do zorganizowania nowo przybyłym 14-dniowej kwarantanny. Poziom frustracji jest wysoki zarówno wśród wychowanków, jak i pracowników.

Patrząc czysto statystycznie – sytuacja jest wręcz luksusowa. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych podległych ministrowi edukacji i w zakładach poprawczych podlegających ministrowi sprawiedliwości jest sporo wolnych miejsc. Tylko w publicznych i prywatnych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przebywa ponad 4 tys. wychowanków, a miejsc – według stanu na 27 kwietnia br. – jest w nich 5534.(…)

 

Halina Drachal

 

 

Cały tekst – GN nr 20-21 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: