Nie można oszczędzać, naruszając prawa uczniów nauczycieli


Z Elżbietą Markowską, prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawia Jarosław Karpiński

 W ostatnim czasie pojawił się problem z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe – skąd on się wziął?

– Brak odpowiednich regulacji w tym zakresie w ustawach Karta Nauczyciela i prawo oświatowe prowadzi do różnych interpretacji przepisów prawa. To jest zresztą szerszy problem – przepisy oświatowe są rozsiane po różnych aktach prawnych. Pojawiają się więc spory interpretacyjne skomplikowanych, wykluczających się przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach. Jedną z przyczyn tego chaosu prawnego jest brak rzetelnych konsultacji ze stroną społeczną oraz pracodawcami przy tworzeniu prawa oraz brak woli parlamentu do stanowienia przepisów, które nie będą godziły w status pracownika, w tym poziom wynagrodzeń, warunki pracy.(…)

 

Cała rozmowa – tylko w Głosie (nr 20-21, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: