Nauka o życiu jest „czułym narratorem” wśród przedmiotów szkolnych


Z Tomaszem Ordzą, nauczycielem przyrody, biologii i chemii w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, Nominowanym do tytułu Nauczyciel Roku 2019, rozmawia Halina Drachal

Co czuł przyrodnik, oglądając tragedię Biebrzy – złość, bezsilność?

– Czułem głęboki niepokój i potrzebę działania, która została przekuta w międzynarodową inicjatywę Kartka dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nasi uczniowie razem z kolegami z partnerskich szkół z Portugalii i Turcji w ramach projektu eTwinning tworzyli ekartki, które wysyłaliśmy do pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego ze słowami wsparcia i biorących udział w akcji gaszenia pożaru.

Czemu to miało służyć?

– Uwrażliwieniu uczniów na to, co się dzieje w przyrodzie. Uświadamianiu im, że tym pożarom, wywoływanym podpaleniami, a więc działaniem człowieka, człowiek też musi umieć przeciwdziałać i rozumieć ich skutki. Kulturę proekologiczną staramy się kształtować już w najmłodszych uczniach.(…)

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 20-21, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: