Casus. Konsekwencje zmniejszenia pensum


Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na podstawie art. 23 Karty Nauczyciela nie wymaga zgody dyrektora

Nauczyciele z oddaniem potrafią pracować w trudnych warunkach i w krytycznych sytuacjach. Potwierdza to wielka mobilizacja związana ze zdalnym nauczaniem. Jednak ze względów zdrowotnych dla niektórych to bardzo trudne zadanie, trudny czas. Niepewność, co będzie dalej, skłania ich do składania wniosków o zmniejszenie pensum lub wręcz rezygnacji na jakiś czas z aktywności zawodowej. Okazuje się, że w przypadku nauczycieli mianowanych przy mało elastycznym podejściu dyrektora jest to wręcz niemożliwe. Karta Nauczyciela chroni stosunek pracy, a tym samym usztywnia, ogranicza możliwość jego przekształcania, ale to nie znaczy, że go uniemożliwia.

 

Casus

„Pracuję już 22 lata bardzo intensywnie, bo oprócz zajęć (matematyka) podjęłam się także innej pracy z uczniami. Teraz, w czasie pandemii, nie odchodzę od komputera i niestety, nagle zaczęły się duże kłopoty ze wzrokiem. Nie wiem, co będzie dalej ze zdalnym nauczaniem, ale niezależnie od tego, poprosiłam dyrektorkę o obniżenie pensum w przyszłym roku o tyle godzin, aby odpadła mi jedna klasa. Otrzymałam odpowiedź, że jest to niemożliwe, bo w przyszłym roku ma dla mnie pełny etat i kilka godzin ponadwymiarowych. Stwierdziła, że w tej sytuacji możemy zawrzeć porozumienie obniżające etat, ale wówczas stracę mianowanie.

Dyrektorka wyraziła zaniepokojenie moim stanem zdrowia i jednocześnie zastrzegła, żebym nie myślała o urlopie zdrowotnym… Postanowiłam zasięgnąć tu i ówdzie języka i dowiedziałam się, że np. moja koleżanka ma 15/18 i jest nadal mianowana. Z kolei kolega rozwiązał umowę, dostał odprawę i przeszedł do innej szkoły. Poinformowałam więc dyrektorkę, że jeżeli w maju nadal będę miała kłopoty ze wzrokiem, chciałabym rozwiązać umowę za porozumieniem stron, a jeżeli się nie zgodzi, zdecyduję się na rozwiązanie umowy na jakiś czas i wówczas usłyszałam, że ona nie wyrazi na to zgody. Zwróciła mi także uwagę, że kiedy nauczyciel mianowany składa wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, to najpierw dyrektor musi ten wniosek rozpatrzyć pozytywnie lub negatywnie, dopiero wówczas nauczyciel może złożyć wypowiedzenie”.(…)

 

Teresa Konarska

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 22-21, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: