Od A do Z. Nauczanie oparte na dowodach (9): I – Informacja zwrotna


Na studiach nauczycielskich oraz podczas szkoleń często postuluje się, by zastąpić (albo przynajmniej uzupełnić) ocenę według skali liczbowej informacją zwrotną. To ona bowiem pozwala na rzeczywisty rozwój…

Informację zwrotną mogą nieść ze sobą już sam przebieg i skutek danego działania. Pozwala to korygować błędy, a w przypadku, gdy jest sygnałem sukcesu, stanowi wzmocnienie i motywację do podejmowania dalszych działań: eksploracji danego obszaru, rozwiązywania problemów, uczenia się nowych czynności itp. Jest to tzw. automatyczny feedback (z ang. sprzężenie zwrotne; informacja zwrotna). My zajmiemy się jednak werbalnym feedbackiem dotyczącym uczenia się i jego efektów, udzielanym przez nauczycielkę/nauczyciela. Taka informacja może być udzielana na dwa sposoby

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej na ten temat – tylko w Głosie Nauczycielskim (nr 20-21, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: