Awans zawodowy. Przygotuj się do spotkania z komisją


Część III. W tym roku spotkania z komisjami nauczycieli starających się o awans będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Niezmiennie jednak warto dobrze się do tego przygotować. Pomogą w tym nasze praktyczne rady

 

Pamiętaj, że w dokumentacji awansowej ujmuje się tylko te działania, do których nauczyciel ma niezbędne kwalifikacje! Jeśli złożysz wniosek jako np. nauczyciel języka polskiego i sztuki, a dokumenty potwierdzą jedynie kwalifikacje do jednego z tych przedmiotów, dokumentacja nie zostanie pozytywnie zweryfikowana podczas analizy formalnej.

 

Kiedy zmieniasz miejsce pracy

Czasem w trakcie stażu zmieniamy miejsce pracy. Oczywiście staż możemy kontynuować, jeśli jesteśmy zatrudnieni w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami. Pamiętać jednak należy o kilku sprawach:

>> w starej szkole składamy cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymujemy cząstkową ocenę dorobku, a także zaświadczenie dyrektora o zajmowanym stanowisku i wymiarze zatrudnienia w czasie odbywanego stażu – to bardzo ważne (!);

>> w nowej szkole składamy wniosek o umożliwienie kontynuacji stażu i aneks do planu rozwoju zawodowego, w którym ujmiemy zadania na pozostały okres stażu wynikające z potrzeb tej szkoły.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Chcesz widzieć więcej? czytaj Głos! (nr 29-30, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: