Zgłoszenie zamiaru organizacji wypoczynku – krok po kroku


Czas ferii letnich i zimowych dzieci i młodzież często spędzają na zorganizowanych formach wypoczynku. By mogło do tego dojść, organizator obozu czy półkolonii musi dopełnić wymaganych prawem formalności

Wypoczynek dzieci i młodzieży może być organizowany przez osoby prywatne, przedsiębiorców, wpisanych do rejestru organizatorów turystyki, a nawet przez osoby fizyczne. Organizatorami mogą być także szkoły i placówki oświatowe – i to z ich perspektywy zostanie omówiona ta problematyka.

Zgłoszenie zamiaru organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży następuje poprzez zarejestrowanie się w bazie wypoczynku, prowadzonej przez ministra edukacji narodowej (www.wypoczynek.men.gov.pl), a następnie wypełnienie stosownego wzoru zgłoszenia wypoczynku (art. 92d ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. – patrz notka pod artykułem). Pominięcie bazy wypoczynku i wyłączne wypełnienie wydrukowanego zgłoszenia stanowiącego załącznik do rozporządzenia MEN z 30 marca 2016 r. jest działaniem nieprawidłowym.(…)

 

Małgorzata Kasztura

– nauczyciel języka polskiego i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży w Delegaturze KO w Bielsku-Białej.

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 29-30, e-wydanie)

 

 Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: