O klimacie, zdrowiu i finansach na lekcjach wychowawczych


Od września br. wychowawcy klas mają rozmawiać z uczniami o ochronie zdrowia, prawie, finansach, klimacie i ochronie środowiska. To wszystko oprócz dotychczasowych obowiązków wychowawczych

Od wielu lat różne organizacje, stowarzyszenia i fundacje na własną rękę starały się realizować edukację w każdej z wymienionych dziedzin, apelując jednocześnie o wprowadzenie ich do szkół. Po to, by absolwent znał nie tylko budowę pantofelka i różne ważne teorie, ale także umiał poruszać się we współczesnym świecie. Wiedział, jak dbać o własne zdrowie i pieniądze, rozumiał, że prawo dotyczy każdego, podobnie jak zmiany klimatyczne. Od 1 września br. mają się tym zająć wychowawcy klas. Tak stanowi znowelizowane w czerwcu br. rozporządzenie MEN o ramowych planach nauczania.

– Uwzględniając postulaty i wnioski wielu środowisk oraz podmiotów, m.in. ministra zdrowia, w nowelizowanym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska, która w szczególności powinna być realizowana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021 – tłumaczy resort edukacji.

MEN przypomina jednocześnie, że wychowawcy są zobowiązani do realizacji działań wychowawczych określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym. Obok tych podstawowych zadań od nowego roku szkolnego wychowawca ma więc dodatkowo odpowiedzieć – jak to określa MEN – na wyzwania i zagrożenia cywilizacyjne, zwracając szczególną uwagę m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa czy gospodarowania środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

Te obszary tematyczne określone są w formie katalogu otwartego. To wychowawca będzie decydował o tym, jakie tematy będą realizowane, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, a także problemy sygnalizowane przez dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz aktualną sytuację społeczno-zdrowotno-ekonomiczną.

A co myślą o tych zmianach nauczyciele?(…)

 

Halina Drachal

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 29-30, e-wydanie)

 

 Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: