Sprawdzam! Edukacja oparta na dowodach (14)


Nasze postrzeganie świata jest niedoskonałe na najbardziej podstawowym poziomie, dlatego warto powstrzymać się od wydawania ocen i sądów bez twardych dowodów, gdyż można kogoś poważnie skrzywdzić

W poprzednim odcinku serii* przedstawiłem motto zaczerpnięte z pracy Kurta Lewina (1952, s. 169): „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Zobrazowałem ją przykładem z teorii percepcji. Badania ukazały, że minimalne opóźnienie transmisji w internetowym wideoprzekazie mają wpływ na wzajemne społeczne postrzeganie uczestników takiego „zapośredniczonego” kontaktu. Nie tyle więc poprawa wydajności przesyłowej łączy, ile czerpanie wiedzy o tym, jak mimowolnie ulegamy złudzeniom percepcji i mylnie je interpretujemy, jest korzyścią, którą warto wykorzystać do zwiększenia skuteczności zdalnego nauczania. Bez względu na to, czy wrócimy do niego od września, czy nie…

W tym odcinku przedstawię przykład tego, jak dobra teoria ma praktyczne zastosowanie dla treści nauczania.(…)

 

Tomasz Garstka,

psycholog

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 29-30, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: