Fałszywe informacje… Tak 90 lat temu atakowano Związek


Na podstawie oszczerstw prasy endeckiej biskupi wydali w 1930 r. odezwę, w której piętnowali postulaty ZNP jako „bezbożne i wrogie wierze”. Wszystko przez fałszywe informacje, dziś powiedzielibyśmy fake newsy

90 lat temu – od 3 do 6 lipca 1930 r. – obradował w Krakowie XI Zjazd Delegatów Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, na którym nastąpiło połączenie ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli Polskich Szkół Średnich (patrz: „Zaczyna się nowa era”, GN nr 25-26 z 17-24 czerwca br.). Powstał silny Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale rosnąca potęga związkowców kłuła w oczy środowiska prawicowe i nacjonalistyczne.

Głos Nauczycielski nr 1-2 z 14 września 1930 r. w redakcyjnym przeglądzie prasy pisał: „Obradami Zjazdu zainteresowała się przede wszystkim prasa klerykalna i tzw. narodowa (endecka) z >>Głosem Narodu<<, >>Polską<< i >>Gazetą Warszawską<< na czele. Prasa ta podała komunikat znanej z kilkakrotnych napaści na Związek PNSP Katolickiej Agencji Prasowej, komunikat tendencyjnie przedstawiający obrady Zjazdu. Niektóre pisma zaopatrzyły ten komunikat odpowiednimi dla swoich celów kłamliwymi i oszczerczymi komentarzami.

Niewątpliwie na skutek tych sprawozdań Episkopat, nie czekając na miarodajne sprawozdanie ze Zjazdu, wydał znaną odezwę przeciw naszej organizacji”.(…)

 

Witold Salański

 

Cały tekst – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: