Nasz Patronat. Zakończyła się I edycja ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”


Początek wakacji to czas podsumowań całego roku szkolnego, podsumowania pracy uczniów i nauczycieli, a także sukcesów placówki. A więc podsumujmy również I edycję ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”

 

 

„Eko-Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, którego I edycja była realizowana przez cały rok szkolny 2019/2020. Powstał po to, by stworzyć sieć współpracujących ze sobą placówek, które będą dzielić się pomysłami i kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Główne cele projektu „Eko-Szkoła” to m.in.:

>> nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

>> poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

>> pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych;

>> kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków przeciwdziałać degradacji środowiska w przestrzeni lokalnej, w kraju, a także na świecie.(…)

 

Joanna Gadomska,

nauczycielka biologii, autorka ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”, Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2018

 

Cały tekst – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: