MEN chce zmienić prawo oświatowe – co nowego proponuje resort?


CKE będzie organizować testy diagnostyczne, szkoły mają się otworzyć na innowacje, a uczniowie i nauczyciele otrzymają nowe „narzędzie informatyczne”

Głównym punktem ministerialnego projektu zmian w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym jest nowelizacja przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Piszemy o nich na s. 4

W projekcie znalazły się jednak także propozycje innych rozwiązań. Jakich?

Ministerstwo planuje zmiany m.in. w ustawie o systemie oświaty. Chodzi o doprecyzowanie art. 9a ust. 2 pkt 8 w taki sposób, aby zadaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej było organizowanie i prowadzenie analiz oraz organizowanie

 

testów diagnostycznych

w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania.

Testy diagnostyczne organizowane przez CKE mają dotyczyć poziomu przygotowania zdających do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Obecnie Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zajmuje się szeroko pojętą diagnozą (jest to zadanie nauczycieli i szkół).(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: