Urlopy i praca w przedszkolach w wakacje. ZNP przypomina o uprawnieniach nauczycieli


Po zmianach w rozporządzeniu MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 czerwca br. przestały obowiązywać przepisy zobowiązujące przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do kształcenia zdalnego.

„W związku z tym od dnia 29 czerwca 2020 r. przedszkola działają tak jak przed ograniczeniem ich funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii” – podkreślił Związek w opinii prawnej.

Przedszkola wprawdzie pracują cały rok szkolny, ale z wyjątkiem przerw (m.in. w wakacje) ustalanych przez organ prowadzący we współpracy z dyrekcją przedszkola i radą przedszkola. Zgodnie z tym samorządy mogą w lipcu i sierpniu wyznaczyć placówki do pełnienia wakacyjnych dyżurów.(…)

 

PS

 

Więcej – GN nr 29-30 (e-wydanie)

 

 Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: