Awans zawodowy. Zadbaj o dokumentację awansową


Część II. Uzyskania stopnia awansu nie należy traktować w kategoriach „taśmówki” – zdam, bo wszyscy zdają. Niektórzy nie dostają akceptacji komisji... Właśnie dlatego kolejny raz wracam do teczek z defektami

W tym cyklu zwracam się zarówno do nauczycieli przygotowujących dokumentację zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r., jak i do tych szykujących teczki „po staremu”. Choć systematycznie wracam do tego tematu, okazuje się on wciąż aktualny, bo defekty w nauczycielskich teczkach stale się pojawiają. Oto kolejne kwestie, na które warto zwrócić uwagę…

 

Jakość opisu i analizy

Formę dokumentacji dołączonej do wniosku awansowego określa rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574, patrz też: rozporządzenie zmieniające z 23 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1650) do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się oprócz innych dokumentów także „opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły” (§ 9.2.1 rozporządzenia). Także nauczyciele przygotowujący teczki „po staremu” według rozporządzenia z 1 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) przygotowują opis i analizę realizacji wymagań, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (dotyczy § 8 ust. 2 pkt 1-3 oraz pkt 4a-c i 4e-f , a także § 8 ust. 2 pkt 5).

Niestety, opracowania umieszczone w wielu awansowych teczkach nie mają cech opisu i analizy.(…)

 

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Cały tekst – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: