Dla Głosu: Europa potrzebuje rewolucji w dziedzinie umiejętności


Żyjemy w epoce zielonej i cyfrowej transformacji, która szybko zmienia europejski sposób życia, pracy i interakcji. Globalna pandemia przyczyniła się w szczególności do przyspieszenia transformacji cyfrowej

Rozwój umiejętności to proces trwający przez całe życie. Kompetencje i kwalifikacje, które są nam potrzebne, zmieniają się z biegiem czasu i muszą być kształtowane zgodnie ze zmieniającym się rynkiem pracy. Tymczasem ostatnie dane na temat przygotowania zawodowego, podnoszenia kwalifikacji lub ich zmiany – nawet te sprzed pandemii – nie napawają optymizmem. Ponad 20 proc. dorosłych mieszkańców Europy nadal

 

ma problem z czytaniem i pisaniem,

ponad 70 proc. firm w Europie zgłasza, że brak kwalifikacji pracowników utrudnia im rozwój działalności, a jedno na cztery MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa – przyp. red.) w UE informuje, że ma poważne trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry.

Pandemia koronawirusa jeszcze mocniej uwypukliła deficyt wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy, przyspieszając zarówno potrzebę, jak i możliwości dokonania zmian w tym zakresie. Oczekuje się, że przejście na gospodarkę charakteryzującą się efektywnym gospodarowaniem zasobami, obiegiem zamkniętym, wysokim stopniem cyfryzacji i niską emisją węgla pozwoli stworzyć do 2030 r. ponad 1 mln miejsc pracy. Rozwój sztucznej inteligencji i robotyki przełoży się w ciągu najbliższych pięciu lat na niemal 60 mln nowych miejsc pracy na całym świecie. Jednocześnie inne zawody mogą ulegać zmianie, a nawet zniknąć, a zmiany demograficzne będą wymagać od Europy czerpania z całego zasobu jej talentów i różnorodności.(…)

 

Margaritis Schinas

wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 29-30, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: