NIK alarmuje: W szkołach brakuje specjalistów do pracy z uczniami z autyzmem lub zespołem Aspergera


Liczba uczniów, u których rozpoznano autyzm i zespół Aspergera, zwiększa się corocznie o 20 proc. W szkołach, niestety, brakuje specjalistów do pracy z uczniami potrzebującymi pomocy – ocenia Najwyższa Izba Kontroli

Jak przypomniała NIK, państwo jest zobowiązane do zapewnienia osobom z autyzmem lub zespołem Aspergera edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia, a dorosłym pomocy w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Dlatego NIK postanowił sprawdzić, jak to wygląda w praktyce – czy osobom z autyzmem i zespołem Aspergera zapewniono możliwość kształcenia zawodowego oraz przygotowania do pracy i samodzielnego życia.

Szczególnie że liczba osób ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem Aspergera systematycznie rośnie. Analiza danych z lat szkolnych 2016/2017 – 2018/2019 pokazuje, że liczba uczniów, u których rozpoznano autyzm lub zespół Aspergera, zwiększała się corocznie o 20 proc. Jak policzyła NIK, w roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało ponad 54 tys. dzieci z tymi niepełnosprawnościami. Oznacza to, że autyzm lub zespół Aspergera zdiagnozowano u jednego na 115 uczniów (0,87 proc.).(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 29-30, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: