Eksperci OECD poddają pod rozwagę rządzącym: inwestycje zamiast cięć!


Inwestycje w edukację powinny być priorytetem każdej ekonomicznej i społecznej strategii na rzecz odbudowy po pandemii koronawirusa. Bez dobrej oświaty państwa nie zapewnią sobie pieniędzy na przetrwanie i rozwój

O tym, jak ważne jest inwestowanie w edukację, przypomnieli w ostatnim czasie eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Michelle Harding jest główną ekspertką od podatków i statystykiem Centrum Polityki Podatkowej i Administracji OECD, a Michael Ward – starszym analitykiem pracującym w OECD przy programie PISA (Programme for International Student Assessment, Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Spod ich ręki wyszedł opublikowany niedawno artykuł „Stworzenie >>cnotliwego koła<< między lepszą edukacją a bardziej zrównoważonym systemem podatkowym”.

Autorzy zwrócili w nim uwagę na niezwykle silny wpływ edukacji na rozwój gospodarczy krajów oraz opłacalność inwestycji w oświatę.

Przypomnieli, że wysokiej jakości edukacja dla wszystkich uczniów jest jednym z celów Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjętej przez ONZ w 2015 r. Edukacja wpływa pozytywnie na kondycję zdrowotną obywateli, wyposaża ich w kompetencje niezbędne do zdobycia dobrego miejsca pracy, zapewnia wiedzę i umiejętności przydatne do radzenia sobie ze zmianami klimatu oraz pomaga budować nowoczesne i rządzące się pokojowymi zasadami społeczeństwa.

Edukacja pomaga też zmniejszyć nierówności społeczne.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: