Casus. Choroba a kontynuowanie zatrudnienia


Nieprzyjęcie skierowania dyrektora na badania lekarskie nie rodzi żadnych skutków prawnych, ale fakt dwukrotnego niezgłoszenia się na badania okresowe lub kontrolne może (nie musi) oznaczać rozwiązanie stosunku pracy

W tak istotnych dla nauczyciela sytuacjach jak  nieświadczenie pracy w związku z chorobą, nie ma czytelnych przepisów. Z praktyki wynika, że dyrektorzy nie orientują się, kiedy mają ustawowy „przymus” rozwiązania stosunku pracy w związku z chorobą, a kiedy mogą, ale nie muszą, tego czynić, czyli mają tzw. fakultatywne zobowiązanie.

 

Casus

„W trakcie rozmowy z dyrektorem dowiedziałam się, że zamierza mnie skierować na badania w związku z moją niedyspozycją, która utrudnia mi pracę (niedosłuch). Podjęłam bardzo intensywne leczenie i sądzę, że wrócę do pełnej sprawności, ale jednak mam obawy, co będzie, gdy lekarz, przynajmniej na jakiś czas, nie dopuści mnie do pracy. Zastanawiam się, czy powinnam przyjąć skierowanie. Gdybym odmówiła zgłoszenia się na badania, >>kupiłabym<< czas niezbędny na dokończenie leczenia. Dodam, że nie korzystam ze zwolnień i czy w związku z tym dyrektor może mnie wysłać na takie badania? Dowiedziałam się także, że na badania można wysłać nauczyciela mianowanego, a ja jestem w trakcie robienia awansu na nauczyciela mianowanego i nadal jestem zatrudniona na umowę o pracę.

Dyrektor zaproponował mi półroczny urlop zdrowotny, zwracając uwagę, że w tym czasie muszę zrezygnować z pracy w drugiej szkole, gdzie jestem od kilku lat na 1/3 etatu. Z informacji, jakie przekazała mi kadrowa, wynika, że w szkole macierzystej  będę nadal zatrudniona, natomiast w drugiej szkole, gdzie mam tę dodatkową pracę, muszę rozwiązać umowę. To dla mnie bardzo zła wiadomość, bo zapewne po moim powrocie z urlopu nie będą chcieli już ze mną nawiązać kolejnej umowy.

Proszę o informację, jak to wszystko wygląda od strony prawnej, na co powinnam zwrócić uwagę?”.

 (…)

 

Teresa Konarska

 

Więcej – tylko w Głosie Nauczycielskim (nr 1-2, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2021: