Pytania do eksperta. Śmierć pracownika


W grudniu 2020 r. zmarł nasz pracownik. Pozostawił żonę i dwoje nieletnich dzieci. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy będziemy więc wypłacać rodzinie. Czy od tych wypłat należy odprowadzić składki na ZUS? (S.D., Kalisz)

Od wypłaconych rodzinie świadczeń pieniężnych pracodawca nie odprowadza składek na ZUS, jedynie zaliczki na podatek dochodowy. Wypłacone świadczenia rodzinie zmarłego nie są przychodem ze stosunku pracy, tylko z praw majątkowych.

Konsekwencją śmierci pracownika jest wygaśnięcie stosunku pracy, który łączył pracodawcę i pracownika. Na pracodawcy ciąży obowiązek rozliczenia należności, które pracownikowi przysługiwały do dnia śmierci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi za pracę przysługuje wynagrodzenie bądź inne świadczenia, np. zasiłki, które rekompensują wynagrodzenie. Tak więc pracodawca oblicza wynagrodzenie za przepracowany przez pracownika okres łącznie z premiami, wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe i dodatkami przysługującymi do dnia śmierci, jak i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Od wypłaconych świadczeń pieniężnych nie odprowadza się składek na ZUS z uwagi na to, że są to prawa majątkowe przysługujące rodzinie zmarłego pracownika. Jednak pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.

Obok wypłaty świadczeń pieniężnych za okres do dnia śmierci pracownika pracodawca wystawia świadectwo pracy, podając jako powód rozwiązania stosunku pracy wygaśnięcie z powodu śmierci pracownika.

Podstawa prawna

art. 631 Kodeksu pracy



 

Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 1-2 (e-wydanie)



Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2021:
Opis całego numeru: Nr 1-2/6-13 stycznia 2021
Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie ewydanie.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet "Publico24 Newsstand" (dział "Wydarzenia i Opinie"), którą można pobrać tutaj: