XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego


W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych oraz w IX Tygodniu Otwartej Nauki odbyło się XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Temat konferencji brzmiał: „Biblioteka partnerem użytkownika”. Ze względu na pandemię Forum miało formę zdalną wideokonferencji na platformie ClickMeeting. Wzięło w nim udział blisko 200 uczestników: bibliotekarze bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, dyrektorzy bibliotek, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i biblioteki, związki zawodowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Forum odbyło się 20 października 2020 r. pod patronatem prezydenta Częstochowy, JM rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja była wydarzeniem programu eTwinning.(…)

 

Dr Renata Sowada

 

Więcej – GN nr 1-2 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2021: