Anna Eska z Nowej Soli, członkini ZNP od 1946 r., obchodziła 100. urodziny


Z okazji 50. rocznicy działalności Sekcji Emerytów i Rencistów w Nowej Soli uhonorowano nestorkę Annę Eskę, która świętowała 100. urodziny oraz 75-lecie przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego

Te piękne i dostojne jubileusze – urodzin oraz przynależności do Związku – zostały przygotowane przez okręgową i oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów. Podczas wizyty u pani Anny Jarosław Pilz, prezes Oddziału ZNP w Nowej Soli, wręczył jubilatce list gratulacyjny od Sławomira Broniarza, prezesa Związku, wraz z bukietem kwiatów i niespodzianką.

W liście czytamy m.in.: „Wyrażam Pani serdeczne podziękowania, ogromne uznanie i

 

wdzięczność za trud wieloletniej

pracy pedagogicznej i związkowej. Chylę czoło przed bogatym życiorysem nauczycielskim i związkowym. Dziękuję za niezłomną i niestrudzoną działalność edukacyjną i związkową. Dziękuję za przekazywanie młodym pokoleniom wiary bycia człowiekiem i ofiarowanie cząstki swojego życia innym”.

„Bo na to człowiek żyje na ziemi/ By niebo zdobił czynami swemi./ I zdrowe ziarno rzucając w pole/ Nim uszlachetniał serc ludzkich rolę…” – te strofy wiersza Adama Asnyka wypowiedziała do jubilatki Mirosława Winiecka, przewodnicząca Oddziałowej SEiR. – Jest Pani dla nas i dla innych pedagogów wzorem nauczyciela, wychowawcy i związkowca. Pani bogaty życiorys stanowi dla nas wszystkich ważny punkt odniesienia w zasiewaniu w serca i umysły wszystkiego, co piękne i szlachetne, a służące wychowaniu młodego pokolenia – mówiła Mirosława Winiecka.(…)

 

Bożena Mania

Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP

 

Więcej – GN nr 14-15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2021: