Jestem zaangażowany w przywracanie pamięci o moim ojcu oraz jego przyjaciołach z Grupy Poetyckiej „Wołyń”


Z prof. dr. hab. Lechem W. Szajdakiem, naukowcem i krzewicielem idei pracy organicznej, rozmawia Leszek Wątróbski

Został Pan wyróżniony przez Polską Akademię Umiejętności nagrodą im. Mikołaja Kopernika. Proszę powiedzieć więcej o tej nagrodzie.

– Przyznano mi ją 22 września 2020 r. Była to nagroda naukowa, którą uzyskałem za dwie monografie: „Zanikanie torfowisk” – wydaną przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” – opublikowaną przez wydawnictwo Springer. Otrzymałem ją z dziedziny nauk o ziemi. Dodam, że w grupie osób wyróżnionych, które otrzymały tę prestiżową nagrodę, znalazł się m.in. prof. Jerzy Hausner, wybitny polski ekonomista i polityk, dawny wicepremier i minister finansów.

Nagroda im. Mikołaja Kopernika ustanowiona została jeszcze w XIX w.

– Dokładnie w 1873 r. – z okazji przypadającej wówczas 400. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Władze Krakowa powierzyły Akademii Umiejętności przyznawanie, w okresach pięcioletnich, nagrody za prace naukowe z zakresu astronomii i nauk z nią spowinowaconych. Przyznawanie tych nagród przerwała II wojna światowa. Pragnąc kontynuować tradycję, Rada Miasta Krakowa ustanowiła nagrodę, która jest obecnie przyznawana co pięć lat w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok jej przyznania ogłosili, wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową, prace z dziedziny: astronomii, ekonomii, filologii klasycznej, filozofii przyrody, kosmologii i astrofizyki, matematyki, medycyny, nauk o Ziemi oraz prawa.(…)

 

Więcej – GN nr 14-15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2021: