Awans zawodowy. Bądź systematyczny i respektuj terminy


Droga awansu bywa trudna. Często jednak występujące trudności są pokutą za awansowe grzechy. By tę drogę ułatwić i pomóc dobiec do mety, zwrócę uwagę na najczęściej pojawiające się grzechy awansujących

Zwracam się do wszystkich nauczycieli kroczących awansowym szlakiem, zarówno tych, którzy jeszcze przez dłuższy czas będą kontynuować swój staż, jak i do tych, który zbliżają się do finiszu. A także tych, którzy planują złożenie we wrześniu br. wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu.

Z powodu pandemii COVID-19 jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji. Wiele zadań, które znalazły się w planach rozwoju, nie zostanie zrealizowanych. Są to jednak przyczyny obiektywne, które uwzględnimy w sprawozdaniu.

Zdarza się, że nauczyciele, poszukując pomocy w sprawach awansu, otrzymują rozbieżne informacje, niestety, także podczas awansowych szkoleń. Tym bardziej więc zachęcam do lektury Głosu Nauczycielskiego!

 

Grzech 1.: Brak systematyczności

Wielu nauczycieli nie pamięta, że ich obowiązkiem jest systematyczne i rytmiczne realizowanie planu rozwoju zawodowego. Kamień spada im z serca w momencie zatwierdzenia przez dyrektora planu rozwoju, a to zdecydowanie zbyt wcześnie! Oczywiście, nie wszystkie zadania uda się zrealizować co do dnia (dlatego też lepiej nie planować tak szczegółowo!), jednak należy pamiętać, że stopień realizacji planu dyrektor uwzględni, wystawiając ocenę dorobku zawodowego na koniec stażu. Śmiem twierdzić, że każdy nauczyciel w zasadzie zaraz po zakończeniu stażu mógłby złożyć sprawozdanie. Trzeba tylko wcześniej wszystko zaplanować i być konsekwentnym. Jak tego dokonać? Wystarczy zaraz na początku stażu wykonać kopię planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie tworzyć na bieżąco (przykład – obok)????. Nie jest to trudne czy zbyt obciążające, natomiast oszczędzi nam czasu w maju, kiedy i tak przytłaczają nas sprawy związane z klasyfikacją uczniów i zakończeniem szkolnych zajęć.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – tylko w Głosie Nauczycielskim (nr 14-15, e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2021: