„Pandemia. Nowa rzeczywistość?” – debata Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP


Z dr. Błażejem Mądrzyckim, wiceprezesem Rady Uczelnianej ZNP na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, rozmawia Jarosław Karpiński

 „Pandemia. Nowa rzeczywistość?” – pod takim tytułem Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zorganizowała webinarium, podczas którego akademicy – członkowie Związku starali się odpowiedzieć na pytania o długofalowe skutki pandemii dla gospodarki, polityki i społeczeństwa. Jaka idea towarzyszyła organizacji tego wydarzenia?

– Jako Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP postanowiliśmy zaprosić do udziału w debacie ekspertów reprezentujących różne dyscypliny nauki, z którymi mamy ułatwiony kontakt, ponieważ są członkiniami i członkami Związku, i zapytać ich, jak odnoszą się do pandemicznej rzeczywistości. Interesowało nas też to, jak widzą naszą przyszłość w związku z COVID-19. Chcieliśmy, by na te pytania spróbowali odpowiedzieć tacy specjaliści, jak: politolog, prawnik, ekonomiści. Dla nas wszystkich jest istotne, by mieć świadomość, jak pandemia może się potoczyć i jak może wpłynąć na życie każdego z nas.

Co wynika z tej debaty? Można mówić o jakichś generalnych konkluzjach?

– Zgodziliśmy się co do tego, że ogromną rolą partnerów społecznych, w tym zawiązków zawodowych, jest to, by poprzez różne obszary aktywności, także poprzez wpływ na ustawodawstwo, proponować konkretne rozwiązania, być swego rodzaju drogowskazem w warunkach pandemii. Nie chciałbym krytykować rozwiązań, które zostały już przyjęte czy wskazane przez rządzących, bo przecież niektóre są słuszne i potrzebne. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, jak ważne są szeroko pojmowane konsultacje społeczne w tej wrażliwej, pandemicznej sytuacji, zaangażowanie partnerów społecznych w podejmowanie decyzji. Mówiliśmy z jednej strony o tak wydawałoby się trywialnych sprawach jak poczucie sprawiedliwości czy prawa człowieka w pandemii, ale są to też przecież sprawy systemowe, ustrojowe. Nie możemy doprowadzać do takich sytuacji, w których obywatele nie czują się bezpiecznie nie tylko ze względu na samą pandemię, ale także przez towarzyszący jej niepokój o pracę, edukację, opiekę lekarską itd. Państwo powinno ich wspierać.(…)

 

Więcej – tylko w Głosie Nauczycielskim (nr 14-15, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2021: