Awans zawodowy. Jak bez problemu dobiec do mety


Część II. Droga prowadząca do awansowej mety bywa drogą przez mękę. Najczęściej jest to jednak pokuta za awansowe grzechy. By tę drogę ułatwić, przedstawiam najczęściej popełniane przez nauczycieli błędy

Jak już pisałam, wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wiele zadań, które znalazły się w planach rozwoju, nie zostanie zrealizowanych w związku z epidemią. Są to jednak przyczyny obiektywne, które uwzględnimy w sprawozdaniu. By pomóc nauczycielom dobiec do mety, kontynuuję omawianie najczęściej popełnianych awansowych grzechów. Unikajmy ich!

 

Grzech 3.: Błędna interpretacja przepisów prawa

Zdarza się, że jakiś zapis w ustawie czy rozporządzeniu bywa niewłaściwie zinterpretowany. Często nauczyciele błędnie interpretują zapis dotyczący terminu składania wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Tę sprawę reguluje Karta Nauczyciela (art. 9d ust. 7 KN):

„Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.”(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – tylko w GN! (nr 16-17, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: