„Psychopedagogiczne mity 2” – autorzy nie tylko obalają mity, ale uczą krytycznego myślenia


Pierwszy tom „Psychopedagogicznych mitów” to pasjonująca lektura i solidna dawka wiedzy. W tomie drugim autorzy utrzymali wysoki poziom. Obie książki wypełniają istotną lukę wśród publikacji dla pedagogów

Zacznijmy mocnym stwierdzeniem: na nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy chcą się rozwijać, czyhają rozmaite i niełatwe do uniknięcia pułapki. Jakie? Wnikliwy przegląd oferty literatury, szkoleń i metod dotyczących skutecznego nauczania czy wspierania uczennic i uczniów (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych) nie pozostawia złudzeń: część z nich nie ma podstaw naukowych ani wiarygodnych dowodów skuteczności. Ich popularność opiera się na tradycji, mocy autorytetów lub po prostu na sprawnym marketingu.

Szkoły, placówki doskonalenia nauczycieli czy wreszcie sami nauczyciele (a także inni specjaliści oraz rodzice) poświęcają niemało czasu i pieniędzy na to, żeby przyswoić, a później stosować wątpliwe metody, które nierzadko są nieskuteczne, nie mają prawa działać lub – w najlepszym przypadku – są pomocne w dużo mniejszym stopniu, niż obiecują ich promotorzy. W praktyce oznacza to stratę energii, czasu i potencjału.

Choć nauka daje nam realne i efektywne możliwości weryfikacji tego, które metody pracy są skuteczne i godne polecenia, a które nie, to te nieskuteczne wciąż są obecne na rynku – nawet w oficjalnych materiałach instytucji oświatowych, w programach szkoleń czy studiów pedagogicznych. Niestety, choć mamy już XXI w., wciąż brakuje nam sprawnych, odgórnych mechanizmów weryfikacji. Nauczyciele powinni móc w tym zakresie polegać na wskazówkach i rekomendacjach odpowiednich instytucji; jednak ich wsparcie jest niewystarczające.

Wsparcie przyszło więc z innej strony. Na przestrzeni ostatnich lat możemy obserwować coraz większą popularność inicjatyw naukowych, których celem jest właśnie tropienie i obalanie mitów naukowych. Dotyczy to również sfery tak ważnej jak edukacja i wychowanie. A na tym polu wyróżniają się obydwa tomy „Psychopedagogicznych mitów”.(…)

 

Magdalena Goetz

psycholożka

 

Więcej – GN nr 16-17 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: